روند سفارش

دارای شش ویژگی برتر

1. بهترین کیفیت (فنی و علمی)

2. تایپ ترجمه فارسی

3. ویراستاری فنی

4. صفحه آرایی

5. درج اشکال، جداول، فرمولها، مراجع و ...

6. تحویل فوری و اینترنتی

درباره عـمران تــرجـمه

امروزه در تمامی امور پژوهشی اعم از نوشتن پایان نامه دانشگاهی، رساله دکتری، مقالات علمی، انجام کارهای پژوهشی و همچنین مطالعه برای ارتقای سطح دانش فنی و علمی در هر رشته، دسترسی به منابع معتبر بین اللملی از لوازم اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که درصد بسیار بالایی از مقالات و دانش علمی در دنیا به زبان انگلیسی منتشر می شود. لذا محققینی که به زبان انگلیسی تسلط کافی ندارند از بخش اعظم منابع تخصصی علمی محروم بوده و لذا در امر پژوهش نیز ناکام خواهند بود.
از این رو ترجمه مقالات و متون انگلیسی، بی شک کمک شایانی در جهت ارتقاء دانش فنی و انجام تحقیقات به روز خواهد داشت. برای نیل به این هدف، ترجمه حاصل بایستی با توجه به مفاهیم، تعاریف و اصول اساسی مبتنی بر رشته مرتبط انجام گردد، تا درک درستی از محتوای مقالات ترجمه شده به خوانندگان ارائه گردد. لذا بهترین ترجمه، ترجمه ای خواهد بود که توسط متخصصین مربوط به هر رشته انجام می شود.
گروه «عمران ترجمه» افتخار دارد با گردآوری مهندسین مترجم مجرب از تمامی گرایشهای مختلف مجموعه علوم مهندسی عمران و معماری گام موثری در ارائه یک ترجمه صحیح، علمی و فنی برای کمک به دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، مهندسان و اساتید محترم برداشته و شاهد موفقیت های روزافزون این عزیزان و کشور عزیزمان در عرصه های علم و فناوری باشد.
گرایش هایی که آماده ارائه خدمات هستیم عبارتند از:
«مجموعه مهندسی عمران و معماری»
1-سازه
2- معماری (تمامی گرایشها)
3- نقشه برداری
4- خاک و پی
5- زلزله
6- مدیریت ساخت
7- ژئوتکنیک
8- راه و ترابری
9- سازه های دریایی
10- سازه های هیدرولیکی
11- مهندسی حمل و نقل
12- مهندسی آب
13- مهندسی رودخانه
16- مهندسی پل
17- و ...
«مجموعه مهندسی مکانیک و مکاترونیک »
1- ساخت و تولید
2- طراحی کاربردی
3- تبدیل انرژی
4- سیستم محرکه خودرو
5- سیستم های دینامیکی خودرو
6- بیو مکانیک
«مجموعه علوم و مهندسی صنایع غدایی »
1- صنایع غذایی
2- شیمی مواد غذایی
3- زیست فناوری مواد غذایی
4- فناوری مواد غذایی
در مجموعه «عمران ترجمه» واحدهای فنی مختلفی برای ارائه یک ترجمه خوب با هم همکاری دارند تا در نهایت اثر ارائه شده از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشد. واحدهای فنی گروه «عمران ترجمه» عبارتند از:
1- واحد ترجمه
2- واحد تایپ
3- واحد ویراستاری و صفحه آرایی
4- واحد پشتیبانی